นโยบายและเงื่อนไขต่างๆ

 

การแจ้งการยกเลิกการสั่งซื้อ
โปรดติดต่อมายังทางร้านหมายเลขโทรศัพท์ 087-358-4018 หรือทาง E-mail:admin@mydollth.com
หากลูกค้าต้องการยกเลิกการสั่งซื้อ

นโยบายการจัดส่งสินค้า
ช่องทางการจัดส่งสินค้าและและเงื่อนไขการจัดส่ง
-ส่งทางบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด(มหาชน) ทางร้านจะส่งแบบ EMS ซึ่งถ้าในกรุงเทพฯ
จะถึงในวันถัดไป ในกรณีที่อยู่ต่างจังหวัดสินค้าจะถึงภายใน 2-3 วันทำการท่านสามารถตรวจสอบและติดตามการจัดส่งได้ที่ลิ้งค์

http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/

เงื่อนไขความรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า
-เมื่อสินค้าถูกส่งไปแล้วกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน)
ทางร้าน ไปรษณีย์ไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
กับสินค้าเมื่อสินค้าเกิดความเสียหาย
-เมื่อสินค้าถูกส่ง โดยบริษัทขนส่งเอกชน บริษัทขนส่งดังกล่าว จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง
-ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าแต่ไม่เกิน 3 วันทำการ
และทางร้านจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น

นโยบายการคืนสินค้าและการเปลี่ยนสินค้า
ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าภายใน 7 วัน หลังจากเมื่อท่านได้รับ
สินค้าและตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าแล้ว หากท่านพบว่าสินค้ามีความผิดพลาดที่เกิดจาก
ทางร้าน ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
-กรุณาติดต่อกับมายังทางร้าน ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า
-ทำการจัดส่งสินค้าคืนโดยช่องทางที่ร้าน ของเราได้ส่งไปให้ เช่น ทาง EMS,บริษัทขนส่งเอกชน
-สินค้าที่ถูกส่งกลับต้องอยู่ในสภาพเดิมและจำนวนเท่ากับจำนวนที่ท่านได้สั่งซื้อ

นโยบายการคืนเงิน
ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการงดคืนมัดจำ หรือค่าสินค้าทุกกรณี หากได้มีการเริ่มผลิตแล้ว
ยกเว้นกรณีพิเศษที่ทางร้านและลูกค้าสามารถตกลงกันได้ตามความเหมาะสม