ตุ๊กตารับปริญญา พระจอม

IMG_20141103_152402_Snapseed