ตุ๊กตารับปริญญา พระจอม

IMG_20141105_215838_Snapseed