ตุ๊กตารับปริญญา พระจอม

IMG_20141105_170644_Snapseed_Snapseed