กล่องตุ๊กตาบลายธ์ Blythe

กล่องตุ๊กตาบลายธ์  กล่องละ 60 บาท 3 กล่อง 150 บาท
กล่องตุ๊กตามิตตี้บลายธ์  กล่องละ 40 บาท 3 กล่อง 100 บาท

กล่องตุ๊กตาบลายธ์จิ๋ว

กล่องตุ๊กตาบลายธ์ 2